Paleta euro potrzebuje 0,4 obciążnika

W dziale spedycji obliczane są objętości ładunków. Opiera się na przestrzeni ładunkowej konwencjonalnych ciężarówek o szerokości 2,40 metra. Ta szerokość umożliwia załadowanie dwóch poprzecznych europalet obok siebie lub trzech długimi bokami obok siebie umieszczonymi paletami. Lad Licznik załadunku odnosi się do każdego "ukończonego" licznika bieżącego w kierunku wzdłużnym obszaru ładunkowego. Powoduje to obliczenie powierzchni standardowej europalety o wartości obciążenia 0,4 na paletę. Jeżeli naczepa ma ładowność o długości 40 metrów, czyli czterdzieści metrów ładunkowych, mieści się w niej łącznie dziesięć europalet.

Podstawową formułą obliczeniową licznika obciążenia jest podział obliczonego obszaru ładunku z długości na szerokość w metrach na szerokość przestrzeni ładunkowej (2,40 metra).

Wymiary europalety wynoszącej 1,20 metra i 0,80 metra wynoszą 0,96 metra kwadratowego i 2,4 metra. W wyniku tego wskaźnik obciążenia wynosi 0,4 dla palety EUR.

Udostępnij znajomym

Zostaw swój komentarz